Samtykke og fortrolighed

Samtykke og fortrolighed ved henvendelse og samarbejde med Everyday Rockstar Matters Illuminated, CVR nr.: 37971197

For at overholde retningslinjerne for privatlivspolitik er jeg forpligtet til at gøre dig opmærksom på, hvor, hvordan og hvor længe jeg opbevarer de data og informationer, jeg kommer i besiddelse af i forbindelse med vores samarbejde.

Faktureringssystem

Jeg bruger e-conomics økonomisystem til mit regnskab og fakturaer. Har du modtaget en faktura fra mig, vil de oplysninger, du i den forbindelse har givet mig ligge i e-conomic. Jeg henviser til e-conomic og deres privatlivspolitik for denne del.

CPR-nummer og andre personlige oplysninger

Jeg har ikke brug for dit CPR-nummer. Jeg har brug for følgende informationer, for at kunne starte et samarbejde:

Navn, Adresse (+ evt. firmaadresse), postnummer og by, samt telefonnummer og e-mailadresse.

Disse oplysninger gemmer jeg i e-conomic.

Fortrolighed

Jeg er ikke forpligtet til at føre journal, har ikke et journalføringssystem og videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand.

Hvad vi drøfter under et samarbejde bliver mellem os. Jeg kan dog vælge at tage en problemstilling op i min egensupervision, men i så fald vil det blive uden dine privatoplysninger eller detaljer, der gør, at min supervisor vil kunne genkende dig.

Bliver jeg under vores samarbejde bekendt med ulovligheder, jeg som almindelig borger er forpligtet til at gå videre med, kan du forvente, at jeg overholder min borgerpligt.

Håndtering af personfølsomme data – procedure

Hver måned er afsat en dag, hvor jeg blandt andet gennemgår mit materiale, kundemapper og mailboks. Alt hvad der er ældre end seks måneder slettes eller destrueres medmindre, der er et aktuelt samarbejde i gang.

Du behøver ikke kontakte mig for at blive slettet af mine arkiver. Det sørger jeg for sker, når jeg gennemgår mine papirer på månedlig basis.

Ønsker du, at dine data bliver slettet tidligere, skal du blot rette henvendelse til mig, så gør jeg det uden unødigt ophold. Og på forespørgsel fremsender jeg en bekræftelse, når fysiske og elektroniske informationer om dig er slettet.

Læs mere nedenfor angående de noter, jeg selv tager, samt den e-mail korrespondance vi har før og under et samarbejde.

Håndskrevne noter

Håndskrevne noter opbevares på min hjemmeadresse eller mit kontor i et aflåst skab, medmindre jeg arbejder med papirerne eller er på vej til eller fra møde med dig.

Senest 6 måneder efter ophør af vores samarbejde makuleres noterne.

E-mails

E-mailkorrespondance gemmes i en folder for sig selv i min mailstruktur. Senest seks måneder efter ophør af samarbejdet slettes denne mappe.

Hvis vi ikke har et samarbejde

Hver måned gennemgår jeg min mailboks. Al korrespondance, der har været mellem os og som er ældre end tre måneder, slettes, medmindre vi har aftalt andet eller er gået i gang med et samarbejde.

Opstart af nyt samarbejde på et senere tidspunkt

Skulle du have lyst til at samarbejde med mig igen en anden gang, har jeg ikke noget, at tage udgangspunkt i, men det er faktisk kun en fordel. På den måde tager vi nemlig altid udgangspunkt i den du er, når du henvender dig, fremfor at holde fast i fortiden.

Sociale Medier – ansvarsfraskrivelse

Jeg er ikke herre over, hvad der sker på de forskellige sociale platforme – herunder FaceBook, Instagram, LinkedIn og Messenger.

De kommentarer, likes eller beskeder du sender og modtager fra mig falder derfor udenfor ovennævnte procedure. Jeg gør hvad jeg kan for at slette, hvis du ønsker det, men jeg kan ikke garantere, at en af de ovennævnte SoMe udbydere ikke har data bagefter.

Jeg anbefaler derfor, at vores kommunikation foregår personligt, på telefonen, e-mail eller brevpost.

Var du kunde i firmaet Liv Juul august 2016 til juni 2018

Har du tidligere været kunde under dette CVR-nummer (37971197) kan jeg oplyse, at alle data og emails fra juni 2016 til og med juni 2018 er slettet pr. 31. oktober 2018. Dog undtaget de emails jeg har modtaget med kundeudsagn. De ligger fortsat i mit mailsystem.

Alle data i bookingsystemet Terapeutbooking, som jeg anvendte i 2016-2018 er slettet pr. 31. oktober 2018 med undtagelse af fakturaoplysninger.

Din accept

Dette dokument sendes i pdf-format til dig på e-mail, når vores samarbejde går i gang. Jeg betragter det som accept, hvis jeg ikke i umiddelbar forlængelse af e-mailen hører andet.

Kontakter du mig på baggrund af en annonce, min hjemmeside eller andet, går jeg ud fra, at du selv har gjort dig bekendt med ovennævnte information.